Spread the love

חדשות ומאמרים

בלוג

יוסי רבה לינקדין : ההשפעה הגוברת של המדיה החברתית על חיינו

יוסי רבה לינקדין : השימוש במדיה החברתית זינק במהלך העשור וחצי האחרונים. בעוד שרק חמישה אחוזים מהמבוגרים בארצות הברית דיווחו על שימוש בפלטפורמת מדיה חברתית בשנת 2005, מספר זה עומד כעת על כ-70 אחוזים. הגידול במספר האנשים שמשתמשים בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר וסנאפצ'ט...

יוסי רבה טוויטר : השפעות השימוש במדיה חברתית על רווחה פסיכולוגית: מודל מתוקשר

יוסי רבה טוויטר : הגידול בשימוש במדיה החברתית הוליד חששות לגבי ההשפעות שעשויות להיות לו על הרווחה הפסיכולוגית של המשתמשים. המטרה העיקרית של מאמר זה היא לשפוך אור על השפעת השימוש במדיה חברתית על רווחה פסיכולוגית. בהתבסס על תרומות מתחומים שונים בספרות, הוא מספק מחקר...

יוסי רבה פייסבוק : כיצד השימוש במדיה חברתית משפיע על בני נוער

יוסי רבה פייסבוק : הורים רבים מודאגים לגבי האופן שבו חשיפה לטכנולוגיה עשויה להשפיע על פעוטות מבחינה התפתחותית. אנחנו יודעים שהילדים בגיל הגן שלנו קולטים מיומנויות חברתיות וקוגניטיביות חדשות בקצב מדהים, ואנחנו לא רוצים ששעות מודבקות לאייפד ימנעו זאת. גיל ההתבגרות הוא...
יוסי רבה לינקדין : ההשפעה הגוברת של המדיה החברתית על חיינו

יוסי רבה לינקדין : ההשפעה הגוברת של המדיה החברתית על חיינו

יוסי רבה לינקדין : השימוש במדיה החברתית זינק במהלך העשור וחצי האחרונים. בעוד שרק חמישה אחוזים מהמבוגרים בארצות הברית דיווחו על שימוש בפלטפורמת מדיה חברתית בשנת 2005, מספר זה עומד כעת על כ-70 אחוזים. הגידול במספר האנשים שמשתמשים בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר וסנאפצ'ט...

יוסי רבה טוויטר : השפעות השימוש במדיה חברתית על רווחה פסיכולוגית: מודל מתוקשר

יוסי רבה טוויטר : השפעות השימוש במדיה חברתית על רווחה פסיכולוגית: מודל מתוקשר

יוסי רבה טוויטר : הגידול בשימוש במדיה החברתית הוליד חששות לגבי ההשפעות שעשויות להיות לו על הרווחה הפסיכולוגית של המשתמשים. המטרה העיקרית של מאמר זה היא לשפוך אור על השפעת השימוש במדיה חברתית על רווחה פסיכולוגית. בהתבסס על תרומות מתחומים שונים בספרות, הוא מספק מחקר...

יוסי רבה פייסבוק : כיצד השימוש במדיה חברתית משפיע על בני נוער

יוסי רבה פייסבוק : כיצד השימוש במדיה חברתית משפיע על בני נוער

יוסי רבה פייסבוק : הורים רבים מודאגים לגבי האופן שבו חשיפה לטכנולוגיה עשויה להשפיע על פעוטות מבחינה התפתחותית. אנחנו יודעים שהילדים בגיל הגן שלנו קולטים מיומנויות חברתיות וקוגניטיביות חדשות בקצב מדהים, ואנחנו לא רוצים ששעות מודבקות לאייפד ימנעו זאת. גיל ההתבגרות הוא...

צור קשר